Kunstplanten.nl

Privacybeleid

Kunstplanten.nl, gevestigd aan de hakselseweg 11 te Ede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens;

Kunstplanten.nl
Hakselseweg 11
6713 KT Ede

www.kunstplanten.nl,
info@kunstplanten.nl
0031(0)318640616

Functionaris Gegevensbescherming van kunstplanten.nl :

De heer Mekelenkamp bereikbaar via info@kunstplanten.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken;

Kunstplanten.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;

  • Bankgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@kunstplanten.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;

Kunstplanten.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Kunstplanten.nl, analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren (Cookies).

Geautomatiseerde besluitvorming;

Kunstplanten.nl, neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen . Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst. (bijvoorbeeld een medewerker van Kunstplanten.nl).

Kunstplanten.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Lightspeed b.v. software voor het draaien van de site en bewaren van alle data zoals inhoud website en persoonsgegevens.
Leaseweb b.v. als server/domein
Bank koppelingen (molli, paypal) voor de realisatie van de betalingen.
Feedback company b.v. voor het verzamelen van gebruikerservaringen om klanten te informeren en onze diensten te kunnen verbeteren.
Facebook voor socialmedia.
Google voor statistieken en advertenties.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;

Kunstplanten.nl, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van 2 jaar (i.v.m. garantie doeleinden) voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens en contactgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden;

Kunstplanten.nl, verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kunstplanten.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Kunstplanten.nl, gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u ter beschikking hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door uw genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van je
Het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Kunstplanten.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek, mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Kunstplanten.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Kunstplanten.nl, wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Kunstplanten.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kunstplanten.nl .
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De waardering van www.kunstplanten.nl/ bij WebwinkelKeur Reviews is 9.0/10 gebaseerd op 328 reviews.